ГОТОВ СЪМ ДА ЗАПОЧНА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

На всеки ваш въпрос, ние имаме отговор!

Динамична стрелба със спортно оръжие или с AirSoft реплики по правилата на IPSC.

Организиране на Тийм Билдинзи, детски тренировъчни лагери, колективни игри и забавления.

Изгради уменията си” е мотото, което ни води, а разнообразието е това, което ни помага да превъзмогнем трудностите с радост и по-голяма лекота.
Целта ни е вие да се изявявате качествено и пълноценно във всички аспекти на живота си, започвайки с развитие на физическата активност.

Често Задавани Въпроси
често задавани въпроси
AirSoft

Подходяща е за всякаква възраст

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ТРЕНИРОВКИТЕ

Тренировките се провеждат събота и неделя в новата ни зала в центъра на гр.София в 30-то училище.

КАК МОГА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

Всеки може да вземе участие на състезание, но резултата може да не е с според очакванията му. Периода на поготовка е индивидуален за всеки обучаващ се, но не по-малко от половина година.

Къде се провеждат Тийм Билдингите и лагерите

Тийм билдингите и лагерите се провеждат или на предложенто от нас място или ваш терент, където смятате че екипа ще се чувства най-добре.

Колко често се провеждат тренировките

Тренировките се провеждат всяка събота и неделя в нашето стрелбище.


website for research papers

Write My Essay Brilliantly: Pro Tips

An essay is described as a piece of writing that could serve a specific purpose: espousing on a subject, convincing the reader, comparing or contrasting elements, and arguing points. However, most students forget https://pakistanijunction.com/about-me/ that essay writing they cannot create an essay that is representative of their understanding of a particular topic. The students who write their essays often confuse these pieces since they do not know how to articulate their ideas. If you find this hard, we have some tips to help you out. Read on to learn how to go about crafting an excellent piece.

No Comments

Reply